Coberec (Confederatie van de belgische recuperatie): www.coberec.be

Ovam (Openbaren afvalstoffen maatschappij voor het vlaams gewest): www.ovam.be